Este centro de día é un recurso destinado a persoas maiores situado no parque do barrio de Eirís. A súa ubicación resulta moi favorecedora para o desenvolvemento de diferentes actividades extraordiarias levadas a cabo polas persoas usuarias, como paseos no exterior do centro, saídas ás cafeterías do barrio ou as mercas en comercios cercanos, entre outras.

O máis destacable do inmoble son os amplios espazos, dispostos de grandes ventanais que proporcionan moita luz para desenvolver as diferentes actividades e o xardín do que se dispón, coidado principalmente polas persoas usuarias e profesionais. Este xardín utilizase especialmente en verán para pasear e ter charlas amenas mentras se toma o fresco debaixo das sombrillas. Algunhas das características máis destacables de este centro son o clima familiar e de confianza que se respira entre persoas usuarias, familiares e profesionais, sendo entre todos un equipo que busca alcanzar os obxetivos plantexados para cada quén.

EQUIPO DE TRABALLO

Nancy Caamaño Moledo (xerocultora)

Patricia Iglesia Pena (xerocultora)

Tania Méndez Muiño (xerocultora)

Noa Muñiz Agilda (terapeuta ocupacional)

Lara Paz Espiñeira (xerocultora)

Rubén Rebollo Pedrera (traballador social)

Lucía Pérez Vázquez (terapeuta ocupacional)

Yolanda Prieto López (psicóloga)

Isabel Rivadulla Villaverde (xerocultora)